Home


1 /
Landskab & Byrum

Knudepunktsudvikling Sarpsborg

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet et forslag til et nyt trafikknudepunkt og byområde i Sarpsborg centrum, der skal sikre fremtidig vækst og udvikling for området.

Den overordnede ambition med projektet var at skabe et sammenspillende bycentrum, hvor Torget og stationsområdet hang bedre sammen og fungerede som de bymæssige tyngdepunkter. De mellemliggende gadeløb inviterer til ophold med levende byrum og fokus på bløde trafikanter. Denne kobling mellem stationen og Torget er kommet særligt til udtryk gennem en fodgænger- og cykelforbindelse. 

Samtidig var det projektets mål at sikre en helstøbt og veldefineret oplevelse af byområdet for det store antal rejsende, der i fremtiden vil komme igennem trafikknudepunktet. Alle mobiliteter i byplanlægningen har været indtænkt, ligesom transportovergangen på stationen er gjort lettere og tryggere med en ny cykel- og gangbro, der udvisker skellet mellem by og station, som jernbanen før udgjorde. 

Desuden har projektet formået at skabe en grøn integration af Sarpsborgs eksisterende parker gennem beplantning og forgrønnelse langs de nyetablerede cykelruter. Den rekreative kvalitet kommer yderligere til udtryk gennem en effektivisering af kollektivtilbuddet, der reducerer den tunge trafik i bycenteret.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation