Home


1 /
Landskab & Byrum

Klimatilpasning i Kokkedal

Gottlieb Paludan Architects arbejder i ”Vand til Liv i Kokkedal” med, og ikke mod regnvandet, som bliver et socialt omdrejningspunkt.

Det arkitektoniske hovedgreb i Gottlieb Paludan Architects’ konkurrenceforslag Vand Til Liv i Kokkedal består i at etablere grønne kiler, som trækker Usserød Ådals landskab ind mellem bebyggelserne nordvest for Kokkedal St. Samtidig foreslås det at anlægge nye byrum relateret til boligerne, centret og idrætsfaciliteterne.

Vandets naturlige fald mod Usserød Å i øst anvendes i ådals-kilerne som et centralt element i stemningsfyldte opholdsarealer, som alle på tværs af forskelligheder kan have glæde af. Ådals-kilerne indgår derudover som et led i rensning af regnvandet, der inden udledning til Usserød Å passerer gennem deciderede rensesøer.

Det praktiske arbejde, bringes i spil som en måde at mødes på tværs af sociale, aldersmæssige, kulturelle og sproglige forskelle gennem bl.a. nyttehaver, miljøposter med fokus på genbrug og kompostering samt høslet- og græsningslaug, der varetager landskabspleje og pasning af kreaturer i ådalen.

 

Forslaget er ikke realiseret. 

Projektets lokation