Home


1 /
Landskab & Byrum

Klimabyen Middelfart

Gottlieb Paludan Architects bruger i Klimabyen Middelfart byens og landskabets eksisterende kvaliteter i regnvandshåndteringen.

Regnvandsløsningerne i forslaget til Klimabyen Middelfart er udformet med respekt for den selvgroede og uformelle karakter, der præger det historiske miljø i Middelfart.  De anviser en robust og realistisk klimatilpasning med fokus på lave drift-og vedligeholdelsesudgifter.

Forslaget opererer med tre forskellige kvarterstyper: Skovbyen, Havebyen og Den historiske by. Skovmotivet styrkes med regnvandsgrøfter, -bassiner, og skovmassiver, så du oplever at bo og færdes i skoven. I Havebyen anlægges regnbede på tidligere vejarealer. Disse fælleshaver i gaderummene giver en ny anledning til at mødes og danne fællesskaber. I den historiske by introduceres regnvandsrender, der er med til at definere gadernes forskellige opholdszoner og indgår som et nyt æstetisk element i den historiske bymidte.

På Vestre Kirkegård løber regnvandsrender og -bassiner via en opholdstrappe med udsigt over Lillebælt og skaber nye stemninger og opholdsrum på kirkegården.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation