Home


1 /
Arkitektur

Kampsportens Hus, Nørrebro

Gottlieb Paludan Architects har for Byggeri København gennemført en forundersøgelse i forbindelse med etablering af et nyt Kampsportens Hus ved Nørrebro Station.

Kampsportens Hus skal etableres som et foreningsdrevet hus for nogle af de mange Kampsportsforeninger, som i dag har adresse på Nørrebro. Kampsport er en betydelig idrætsgren i København. Det gælder særligt på Nørrebro, hvor kampsport er en meget populær foreningsaktivitet blandt børn og unge. Der er på Nørrebro og i Nordvest i alt 21 kampsportsforeninger med i alt ca. 2.500 medlemmer.

Gottlieb Paludan Architects har gennemført en behovsanalyse i.f.t. arealer, omfattende volumenstudier for optimal disponering samt analyse af tekniske forhold. GPA har analyseret de økonomiske konsekvenser ved etablering af nybyggeri på Skodagrunden ved Nørrebro station samt oplæg til forskellige proces- og udbudsscenarier.

Det nye byggeri vil i henhold til den udarbejdede arealdisponering blive på ca. 3.000 m2 (brutto) og funktionsmæssigt byde på 10 træningssale med tilhørende omklædningsfaciliteter, kontorer og klublokaler suppleret med udadvendte funktioner såsom café, butik og udstillingsområde. 

Projektets lokation