Home


1 /
Arkitektur

Interxion, Udvidelse af datacenter

Datacentre udgør nye fysiske fokus­punkter i vores online samfund. Det er ofte diskrete erhvervsbygninger, der dog har høje krav til klimasty­ring, layout, logistik.

Gottlieb Paludan Architects har udført udvidelsen af en af Interxions 42 europæiske datacentre. Projektet er del af en etapevis udvidelse af Interxions datacen­ter i Ballerup. De eksisterende installationer er pla­seret i en gammel bygning med savtakket tag. Denne bygning er nu anvendt mere effektivt med flere data­haller til IT anlæg. Datacentrets support funktioner er derudover blevet indrettet i en udvendig teknikgård med klima-, køle- og el-anlæg, samt nødstrømsanlæg.

Facadedesignet er præcist og uprætentiøst. Skalsik­ring, perimeterkontrol og en effektiv støjdæmpning mod omgivelserne, var afgørende faktorer for det arkitektioniske design. Datacentres raison d’être er først og fremmest drift- og skalsikret. Gottlieb Palu­dan Architects har overført de stringente tekniske krav for en ny teknikbygning til et detaljeret og vel proportioneret stykke arkitektur.

 

Projektets lokation