Home


1 /
Design

Hommelvik Ungdomsskole, Indretningsarkitektur

Gottlieb Paludan Architects har erstattet Hommelvik Ungdomsskole (8.-10. klassetrin) med en ny skole på samme grund, med en kapacitetsforøgelse fra 350 til 400 elever.

Målet med projektet har været at skabe en skole med gode dagslysforhold og kontakt med omgivelserne sammen med korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt. Desuden har det været en stærk præmis for formgivningen, at skolen skal passes ind i forhold til de tilstødende bevaringsværdige småhuse.

Indretningsarkitekten har bidraget med planløsningen til administration, folkebibliotek, fællesareal, undervisningsareal og fast inventar til skolen. Ved at bruge én farve til henholdsvis administration, elevareal og bibliotek understøttes en mere logisk forståelse af bygningen.

Skolebygningen omfatter fire fløje fordelt rundt om et centralt område i en såkaldt stjernestruktur. Det er løst gennem en centralt placeret entre/foyer med to hovedfløje på hver side. Sidefløjene og det centrale rum er brudt ned i mindre enheder med sadeltag som en direkte reference til skalaen og karakteren i området.

Projektets lokation