Home


1 /
Arkitektur

Hommelvik Ungdomsskole

Gottlieb Paludan Architects har erstattet en tidligere skole for 8.-10. klassetrin med en ny skole på samme grund og øger kapaciteten fra 350 til 400 elever.

Målet med projektet har været at skabe en skole med gode dagslysforhold og udsyn/kontakt med omgivelserne sammen med korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt. Desuden har det været en stærk præmis for formgivningen, at skolen skal passes ind i forhold til de tilstødende bevaringsværdige småhuse opført i træ.

Skolebygningen omfatter fire fløje fordelt rundt om et centralt område i en såkaldt stjernestruktur. Det er løst gennem en centralt placeret entre/foyer med to hovedfløje på hver side. Sidefløjene og det centrale rum er brudt ned i mindre enheder med sadeltag som en direkte reference til skalaen og karakteren i området. Biblioteket er et pladsforøgende ”hus” til det centrale rum, som er meget synligt ved adgangen til skolen. Fra foyeren er der direkte kontakt/udsyn til skolens udeområde mod både nord og syd.

Bygningens opdeling i mindre områder skaber forskellige zoner i det omkringliggende uderum, samtidig med at bygningens placering sikrer en åben forbindelse mellem udearealerne nord og syd for bygningen.

Projektets lokation