Home


1 /
Landskab & Byrum

Hackaton om Stormflodssikring, Øst-Amager

Gottlieb Paludan Architects og DHI har gennemført et to-dages hackathon med det formål at udvikle integrerede løsninger på udfordringerne med stigende havniveau og hyppigere ekstreme vejrhændelser.

GPA og DHI’s 48 timers hackathon blev afholdt d. 25-26. oktober 2018 og tog udgangspunkt i konkrete udfordringer med stormflodssikring af hovedstaden, med særligt fokus på det østlige Amager. 

Københavns Kommune og By & Havn var sparingspartnere under forløbet, hvor tværfaglige teams af udvalgte rådgivere og udvalgte embedsfolk fra Københavns Kommune skulle levere mange forskellige innovative løsningsforslag gennem en kort og intensiv proces. 

For at kunne håndere både de stigende vandmængder og det voksende antal indbyggere, som København vil opleve i fremtiden, er det nødvendigt at tænke nyt ved at arbejde på tværs af fagligheder og kulturer.

Arrangementet var således et forsøg på at generere ideer til fremtidens smarte byudvikling ved at skabe integrerede løsninger på komplekse klimaudfordringer gennem intensive, tværfaglige arbejdsmetoder.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation