Home


1 /
Arkitektur

Gangbro over Jyllingevej

Gottlieb Paludan Architects er arkitekter på renoveringen af en fodgængerbro over Jyllingevej ved Jyllingevej Station – et projekt, som skal skabe større tryghed for bus- og S-togpassagerer.

Gangbroen, som blev bygget i 1976, udgør en nødvendig forbindelse mellem Jyllingevej s-togstation og en buslinje langs Jyllingevej. Broen opleves som utryg af brugerne og Københavns Kommune ønsker, foruden en generel istandsættelse, at renovere broen med det formål at sikre en tryg oplevelse for de rejsende fremover.

Opgaven løses med enkle midler: Gangbroens tag fjernes og på perronen sænkes den ene broside mens den anden bevares i fuld højde, da der her er meget lille afstand til s-togsporene. Dermed åbnes trappenedgang og gangbro op samtidig med, at selve konstruktionen bevares. Brosidernes gamle træbeklædning udskiftes med profilerede aluminiumsplader, som både er mere holdbart og sikrer mod graffiti. Der etableres varieret belysning langs broen og trappenedgangene, som skal være med til at garantere mere tryghed om aftenen blandt de, der benytter sig af broen.

Tiltagene er dermed simple, men skaber bedre oversigtsforhold, bedre belysning og bedre adgangsforhold – tilsammen nogle afgørende forandringer, der skaber større tryghed for de rejsende.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med SWECO og passagererne forventes at kunne krydse Jyllingevej i trygge rammer fra 2021.

Projektets lokation