Home


1 /
Design

Funktionel kystpavillon til Odsherred 

Gottlieb Paludan Architects har for Odsherred Kommune udarbejdet forslag til design af en servicepavillon til kommunens kystområder.

Servicepavillonen skal kunne placeres og indpasses i naturskønne omgivelser, og rumme toilet, bad og omklædningsfaciliteter.

Forslaget til servicepavillonen tager udgangspunkt i at lave en enkel og let genkendelig figur, som markerer sig tydeligt i landskabet samtidig med, at figuren smelter ind i de skønne omgivelser. Den er foreslået udført som enkeltstående elementer og hver enhed rummer toilet, bad og omklædning samlet i et rum. Dette gøres dels for at skabe en enkel enhed, og dels fordi der ligger en fleksibilitet i at kunne producere flere enheder, når behovet opstår.

Idet strandgæsterne typisk vil anvende enhederne i godt vejr, er det klimatisk foreslået, at pavillonen udføres som en åben konstruktion. Inde fra pavillonen vil der være frit udsyn til sommerhimlen, og den åbne konstruktion har samtidig den fordel, at udluftning sker naturligt. Om dagen vil pavillonens blå indre være synligt for strandens ankommende gæster. Om aftenen vil den kunne udsende et svagt lys igennem åbningen, som vil kunne ses oppe fra klitterne. Pavillonen er beklædt med tagpap og brædder, der med tiden vil gråpatinere og tilpasse sig i strandens farver. Indvendigt er enheden beklædt med en blåmalet vandfast overflade, og gulvet udgøres af glatte betonfliser, der er nemme at rengøre.

Pavillonen er disponeret således, at alle funktioner er samlet i et rum. Dette sikrer en enkel og billig enhed med tilstrækkelig privathed for brugeren. Såfremt der bliver behov for yderligere toiletter og bade, er det enkelt og billigt at producere flere enheder. Effektiv pladsudnyttelse er sikret ved, at den lave ende af pavillonens skrå side rummer alle installationer til bad, toilet og håndvask. Dette giver et stort åbent rum til fri disposition for omklædning. Pavillonens skrå bagside kan anvendes til opsætning af infotavle.

Projektets lokation