Home


1 /
Erhverv & Administration

FTF-A

På Islands Brygge har Gottlieb Pa­ludan Architects stået for løbende renovering og ombygning af FTFa’s administrationskontor i flere etaper. Fra 2014 til 2018 er der etableret ny konference og kantine, ny foyér og indgangsparti samt mødecenter.

Seneste ombygning omfatter nyindretning af 7. sal til kantine og konference samt ny facade og tagter­rasse. Opgaven har været, med udgangspunkt i ejendommens arkitektur, at skabe attraktive rammer for medarbejder og eksterne brugere med fokus på multianvendelighed og kvalitet.

Opgaven har ud over ovenstående etaper fra 2014 til 2018 omfattet ombygning af traditionelle celle-kontors-etager til et tidssvarende kontormiljø indeholdende call-center, storrums-kontorer, stille- og møderumsfaciliteter samt en separat direktionsetage med bestyrelsesmøderum mv. I en relativ dyb byg­ningskrop er åbne kontormiljøer med arbejdspladser, møderum og opholdszoner disponeret bedst muligt mht. dagslys, indeklima, ventilation, akustik og in­terne relationer.

Projektets lokation