Home


1 /
Landskab & Byrum

Fremtidig brug af Metrobyggepladser

Kan et metrohul i jorden blive til en ny skøjtebane? Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med Metroselskabet udarbejdet et idékatalog, der viser en række muligheder for fremtidig udnyttelse af 3 metrobyggepladser.

Inden Metroselskabet, iht. planen, genetablerer de forhold, som var på stedet inden metrobyggepladsernes etablering, er nogle af byggepladskonstruktionerne blevet nærmere vurderet om de evt. kan bringes til at gavne byen. De tre metrobyggepladser er beliggende i henholdsvis Nørrebroparken, på Sønder Boulevard og i Sortedamsøen. 

GPA har på baggrund af konstruktionernes geometri og områdets karakter analyseret og vurderet konkrete potentialer. Københavns Kommunes samt de respektive bydeles visioner og ønsker er blevet inddraget i analysen.

GPA har i denne forbindelse faciliteret en idéworkshop med interessenterne og efter idéworkshopppen bearbejdet forslagene og har forestået udarbejdelsen af et idékatalog med nærmere beskrivelse, økonomisk overslag og skitser.

Projektets lokation