Home


1 /
Landskab & Byrum

Fremtidens Forstæder, Nykøbing Falster

I Fremtidens Forstad dyrker man sin by, for uden borgernes engagement sygner forstæderne hen. Alt, hvad der plantes, skal kunne spises - og fællesskab, naboskab og landskab skal være i centrum.

Projektet Dyrk din By er udarbejdet i samarbejde med Elkiær + Ebbeskov, GHB Landskabsarkitekter, Hundsbæk & Henriksen ingeniører, Rekommanderet og DEAS og blev udpeget som vinder af den 6. og sidste af konkurrencerne om Fremtidens Forstad udskrevet af Realdania.

Fysisk og mental byudvikling
Hvad er forstadsliv, når det er bedst? har været det centrale spørgsmål i udviklingen af vinderforslaget ”Dyrk din By”. Forslaget sætter hverdagsmennesket i centrum for en robust og bæredygtig udvikling af Ydre Østerbro i Nykøbing Falster, gennem kobling af konkrete bymæssige tiltag og inddragelse af borgernes lokale engagement. Forslaget arbejder således både med fysisk byudvikling og med mentale elementer: Byen skal dyrkes og fremdyrkes gennem ny fokus på fællesskaber, naboskaber og landskaber. Det er således i spændet mellem nye kvaliteter i hverdagens rum og nye engagerende fællesskaber, at forstadens potentialer skal dyrkes og udvikles som et svar på fremtidens boformer.

Hverdagens spisekammer
Fremtidens forstæder skal ikke opfindes fra et nulpunkt. Ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende styrker og karaktertræk, kan ’udkants-danmark’ blive til ’forkants-danmark’. Vinderforslaget beskriver en moderne dyrkningsby - Vækstzonen - som et nyt samlende forstadsområde i Nykøbing Falster, der ved at trække på det omgivende kulturlandskabs stolte historie om Lolland Falster som Danmarks spisekammer, trækker dyrkningen helt ind til byen og skaber en ny type forstad med en egen rodfæstet autencitet. Det er idéen om den store forbindelse fra landet til vandet og det kultiverede dyrkningslandskabs tætte struktur, der skaber vækstzonen - den samlende identitet for en forstad i vækst - et sted, der mixer byens kultur, aktiviteter og sammenhold med ro, selvforsyning og rekreativt liv fra landet. Et sted, der er værd at dyrke! Vækstzonens grønne struktur og nye forbindelser gennemtrænger eksisterende boligområder, som herved redefineres og opgraderes, og kulminerer ved sundet i det nye boligområde, Vækstkvarteret.

Fra nedslidt industri til nye, grønne boformer
Det nye Vækstkvarter, bygget på sukkerfabrikkernes gamle industriområde, bliver et unikt boligområde hvor stedets industrielle karakter omdannes til et moderne bæredygtigt bolig- og dyrkningsområde. Vinderforslagets strategi tager udgangspunkt i stedets historie og hverdag. Bygninger og strukturer bevares og genbruges, for at skabe en robust udviklingsplan, der kan fastholde stedets karakter og kvalitet. Den fremtidige bys særlige karaktér opstår i mødet mellem nyt og gammelt: Industriens bygninger, strukturer og materialer mødes med nye højteknologiske energi-løsninger og grønne elementers sanselige kvaliteter. Det er hverdagens byrum der strukturerer de nye bo-områder og det er hverdagslivet, der er omdrejningspunktet for en holistisk måde at bo og leve bæredygtigt på - for det skal være ligetil og berigende at leve bæredygtigt. Det er i de nye boformer som integrerer dyrkningen med boligen og fællesskabet i nye byrum, at fremtidens forstadsliv skal findes.

 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation