Home


1 /
Arkitektur

Folketinget, Bygherrerådgivning

Gottlieb Paludan Architects (GPA) har ydet bygherrerådgivning for Folketinget i forbindelse med to projekter.

GPA har ydet rådgivning omkring processen i forbindelse med at Folketinget skal sikres mod udefra kommende trusler. Projektet er delt op i to faser, hvor den første er gennemført og den anden afventer politisk beslutning. GPA har rådgivet Folketinget i den senere del af fase 1, herunder afleveringsproces, afleveringsforetning og mangeludbedring. Igennem afleveringsprocessen skulle de etablerede løsninger mangeludbedres med henblik på at opnå en stabil og velfungerende løsning. Målet har været at sikre at aftaler omkring funktionalitet, økonomi og tid blev overholdt i mangeludbedringsforløbet.

Derudover har GPA ydet rådgivning under udførelsesfasen af en restaurant i Tårnet. GPA har rådgivet omkring og struktureret den løbende opfølgning på aftaler og kontrakter samt budget/ økonomi for såvel rådgivning som byggearbejder, herunder den økonomiske afrapportering i projektets opfølgende og afsluttende fase. Rådgivningen har også omfattet koordinering af brandforhold mellem entrepriser og i forhold til ibrugtagning og myndighedsgodkendelse.

Projektets lokation