Home


1 /
Landskab & Byrum

Fæstningskanalen i Kgs. Lyngby

Gottlieb Paludan Architects har leveret landskabsarkitektonisk rådgivning under retableringen af Fæstningskanalen ved Kgs. Lyngby, hvor Fæstningskanalen genfinder en tidssvarende betydning som et vigtigt led i udviklingen af byens klimatilpasningsstrategi og som en ny bylivsåre.

Fæstningskanalen bliver en blå-grøn struktur, der skaber rumlige og visuelle forbindelser mellem det centrale Kgs. Lyngby, de omgivende bebyggelser, Ermelundskilen og Jægersborg Dyrehave. Særligt kanalens krydsning af den eksisterende infrastruktur udgør her en udfordring. Det samme gør det, at forvalte kanalens historiske betydning - den var tidligere en del af Københavns befæstning.Projektet har arbejdet med rum af forskellig karakter langs den retablerede fæstningskanal. Tilsammen formidler de overgangen mellem den tætte bymidte og landskabet.

Den retablerede fæstningskanal overlejrer det rekreative landskab med det funktionelle landskab og fremkalder et sanseligt og foranderligt sted. Genåbningen af kanalen og LAR-anlæg i oplandet kan erstatte nyetablering og udvidelse af adskillige regnvandsbassiner og kloakker. Ud over flere muligheder for ophold nær vandet skaber projektet også nye, rekreative og trygge veje gennem byen.

Projektets lokation