Home


1 /
Design

EU’s miljøagentur

Gottlieb Paludan Architects har siden 2007 løbende rådgivet ATP Ejendomme i forbindelse med renovering, ombygning og indretning i ATP’s kontorejendomme.

GPA varetager for ATP Ejendomme, udover den traditionelle arkitektrådgivning i forbindelse med ombygningsprojekter, ofte også lejerrådgivningen i forbindelse med overtagelse af lejemål. 

GPA har i den forbindelse over to etaper stået for renovering og ny indretning af EU’s miljøagenturs kontorer på Kongens Nytorv i København. Ydelserne har omfattet lejerrådgivning og programmering helt fra den tidlige dialog med brugerne, som udgøres af mange nationaliteter og faggrupper. Efterfølgende har tegnestuen været totalrådgiver for renoverings- og indretningsprojektet. 

Projektet er gennemført i samarbejde med COWI.


Projektets lokation