Home


1 /
Arkitektur

DR Byen, Processtyring

Efter at have ydet totalrådgivning på DR Byen Segment 3, har Gottlieb Paludan Architects leveret bygherrerådgivning på DR Byens øvrige 3 segmenter samt Indre Gade.

Rådgivningen har omfattet processtyring, projektgranskning og økonomistyring, bl.a. i opførelsesfasen af DR’s nye koncertsal, som er tegnet af den franske arkitekt Jean Nouvel. Vi har i den forbindelse været bindeleddet mellem det franske arkitektkontor og den danske bygherre og entreprenør.

Derudover har Gottlieb Paludan Architects stået for myndighedskontakt og designmanagement i forbindelse med Design & Build-kontrakter samt varetaget koordinering af grænseflader på samtlige segmenter i DR Byen i forbindelse med overdragelse af byggeriet til DR ejendommes driftsorganisation.

I forbindelse med As Built-projekt har vi stået for oprettelse af DRs arkivstruktursystem samt indsamling, registrering og validering af as built-dokumentation for samtlige segmenter fra henholdsvis rådgivere og entreprenører.

Gottlieb Paludan Architects bistår stadig DR ejendomme med diverse ad hoc-projekter, herunder opfølgning på reklamationer, brugertilpasninger og myndighedsafklaringer.

Projektets lokation