Home


1 /
Arkitektur

Cirkusgrunden - nyt dagtilbud med idrætsprofil

Gottlieb Paludan Architects yder rådgivning til Hvidovre Kommune, der står overfor at opføre et nyt dagtilbud for de 0-6 årige; en profilinstitution med fokus på idræt, leg og bevægelse. De fysiske rammer på det nye dagtilbud på Cirkusgrunden i Hvidovre skal indbyde til en hverdag med masser af fysisk aktivitet og en god bevægelseskultur blandt børn, personale og forældre.

Gottlieb Paludan Architects bistod Hvidovre Kommune fra starten af processen, hvor fakta, ønsker og behov blev klarlagt gennem workshops med brugere og kommunens pædagogiske konsulenter.

På denne baggrund blev der udarbejdet et byggeprogram og udskrevet en projektkonkurrence om totalrådgivning på opførelsen af en komplet daginstitution. Projektet omfatter også de tilhørende udearealer.

Gottlieb Paludan Architects rådgivning omfatter:

- Gennemførelse af brugerproces

- Udarbejdelse af byggeprogram og konkurrencemateriale

- Varetagelse af EU-udbud og prækvalifikation af deltagerteams

- Sekretariatsfunktion i konkurrence- og bedømmelsesfasen

- Bistand under kontraktforhandling og projektopstart

- Rådgivning under projektering og udførelse

Projektets lokation