Home


1 /
Landskab & Byrum

Chengdu Tianfu 

Gottlieb Paludan Architects har lavet et idéoplæg til en rekreativ park samt mobilitet og klimatilpasning i forbindelse med udviklingen af et nyt større byområde i Chengdu, Kina.

Opgaven bestod i input til en masterplan for et 15 km2 nyt byudviklingsområde i Chengdu. Området består af boliger, erhverv og sportsanlæg samt områder for turisme og kommercielle funktioner. Inputtet omfattede et idéoplæg for aktivering af en 10 km lang rekreativ park og stiforbindelse langs Chengdu flod. Der er blevet udformet et koncept og forslag til terræn, beplantning, funktioner, håndtering af regnvand og oversvømmelser fra floden samt mobilitetsløsninger for gående og cyklister.         

Tilgang til byområdets identitetsdannelse beskrives gennem en udpegning af større landskabskiler og definering af ti bydele. Forslag til bydelenes karakter, funktioner og øvrige tiltag har for øje at understøtte de primære funktioner i byområderne, fremme aktivitet og byliv, og definere de forskellige zoner i rummet mellem byen, parken og floden.

En værktøjskasse til fremme af god mobilitet for cyklister og gående er beskrevet og illustreret. Ved at have fokus på høj komfort, er der taget hensyn til kraftig sol og behovet for skygge samt logisk og attraktiv kobling til de tilstødende bydele. 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

 

 

Projektets lokation