Home


1 /
Arkitektur

Bytoften - nyt dagtilbud med grøn profil

Gottlieb Paludan Architects rådgiver Hvidovre Kommune under processen med at ombygge et tidligere rådhus til et dagtilbud med fokus på bæredygtighed.

Institutionen på Bytoften bliver et kombineret dagtilbud med kapacitet til 10 børnegrupper og har bæredygtighed som et gennemgående arkitektonisk og pædagogisk fokus.

Dagtilbuddet får til huse i Hvidovre Kommunes tidligere rådhus og en ny tilbygning. Projektet udbydes i en projektkonkurrence om totalrådgivning, som bl.a. skal give bud på koblingen og samspillet mellem den eksisterende, bevaringsværdige bygning og tilbygningen. Kommunen ønsker at dagtilbuddet bliver et sted for en ny generation, som har grønne vaner fra barnsben. De fysiske rammer skal derfor være en inspirerende grobund for en bevidst tilgang til bæredygtighed blandt store og små.

Gottlieb Paludan Architects rådgivning omfatter:

- Facilitering af brugerproces

- Udarbejdelse af byggeprogram og konkurencemateriale

- Varetagelse af EU-udbud og prækvalifikation af deltagerteams

- Gennemførelse af indbudt projektkonkurrence om totalrådgivning

Projektets lokation