Home


1 /
Landskab & Byrum

Bording Nyt Centrum

Gottlieb Paludan Architects har udviklet det nye bycentrum i den mindre stationsby Bording. Bordings nye centrum har samlet bylivet og er udviklet i tæt dialog med civilsamfundet til inspiration for andre mindre stationsbyer under fornyelse.

For små midler skaber projektet nye rammer for livet i Bording mellem Herning og Silkeborg. Et af projektets centrale greb bestod i at tillade en landskabelig "invasion". Der er plantet 2.335 nye træer, ligeså mange som antallet af indbyggere i byen. Bylivet og fællesskabet er blevet koncentreret i centrum for at fremme det spontane møde og skabe et sted, hvor en mængde af muligheder og aktiviteter kan finde sted.

Der er blevet etableret faciliteter, der skal fremme cykling som transportform i og omkring Bording. Udover en tryg hovedforbindelse; fra skolen, over bymidten og videre ud til hallen, er det samlede stisystem styrket, så byen har fået et sammenhængende netværk af cykel- og gangforbindelser.

Formår på en poetisk, pragmatisk og realiserbar vej at samle byrummet og skabe et nyt og revitaliseret centrum.

Fotos: BOGL

Projektets lokation