Home


1 /
Landskab & Byrum

BMX Bane Kalundborg

Gottlieb Paludan Architects er bygherrerådgiver for Kalundborg Forsyning i forbindelse med anlæg af ny, international BMX bane til den lokale BMX klub

Kalundborg BMX Klubs eksisterende bane ved Kalundborg Forsyning skal nedlægges og en ny BMX bane anlægges i Tømmerup ved Kalundborg. 

I samarbejde med Kalundborg Kommune er det valgt, at anlægge de nye BMX faciliteter ved siden af sportscenteret Tømmeruphallen, så der kan skabes synergi med andre sportsgrene.

Den nye bane skal kunne anvendes i forbindelse med internationale stævner og derfor leve op til UCI’s (Union Cycliste Internationale) standarder og skal kunne anvendes af en bred vifte af kørere på forskellige niveauer og aldersklasser. Banen planlægges udført med 180° sving samt med en todelt strækning, der rummer to forskellige niveauer. 

Der skal udføres klubfaciliteter til ca. 450 BMX kørere indeholdende klublokale, kontor, cykelværksted, depoter mm. På de omkringlæggende arealer etableres et startområde, tilskuerpladser, adgang for samaritter og parkeringspladser.

Fotos: Kalundborg BMX Klub

Projektets lokation