Home


1 /
Arkitektur

BLOX

Gottlieb Paludan Architects fungerede som bygherrerådgiver for Realdania Byg i forbindelse med Bryghusprojektet på Københavns havnefront. Bygningen fungerer som et bindeled mellem by og havn og er tegnet af det hollandske arkitektfirma OMA.

BLOX bestod af flere delprojekter og indeholder udstillingsfaciliteter for Dansk Arkitekturcenter, kontorer, boliger og parkering. Gottlieb Paludan Architects varetog kontakt og koordinering mellem bygherren og arkitekten, samt med myndighederne i forbindelse med tilpasninger til lokalplan, fredningsnævn og offentlige høringsrunder. Derudover varetog vi den overordnede processtyring mellem de involverede parter ved brugerinddragelse, samt omfattende projektgranskning gennem hele forløbet og overordnede screeninger i forhold til eksempelvis tilgængelighed.

http://www.blox.dk/

Projektets lokation