Home


1 /
Landskab & Byrum

Bispebjerg Hospital, Wayfinding

Gottlieb Paludan Architects bistår Bispebjerg Hospital i forbindelse med udarbejdelse af ny skiltesystematik. Målet er at opnå et lettilgængeligt hospital nu og i fremtiden – herunder i løbet af den gennemgribende ombygning som Bispebjerg Hospital skal gennemgå i de næste mange år for at blive et at Region Hovedstadens store hospitaler.

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet en analyse af Bispebjerg Hospital som urban struktur og en del af Københavns Nordvest-kvarters infrastruktur. På baggrund af denne analyse er der udarbejdet et prototypeprojekt for et nyt wayfinding-/ skilte-system, der er såvel analogt som digitalt og som skal afprøves i den ældre, delvis fredede del af hospitalsområdet, inden skiltesystemet skal implementeres på hele hospitalet i forbindelse med ombygningen.

Projektets lokation