Home


1 /
Landskab & Byrum

Birkerød station

Gottlieb Paludan Architects har været arkitekter på renoveringen af en række stationer på Nordbanen mellem København og Hillerød. Det sker som et led i projektet ”Fremtidens S-togsstationer”, hvor DSB renoverer alle stationer på S-togsnettet over en periode på 8-10 år.

Ved Birkerød Station er passagerflow og cykelparkering forbedret ved at fjerne et tidligere fragthus og give plads til et nyt cykelparkeringsanlæg med direkte adgang til perronerne. De eksisterende og slidte trappeoverdækninger er revet ned og erstattet af nye, højere perrontage, der står i diskret kontrast til de oprindelige stationsbygninger fra 1864.
De nye afskærmninger ved trappenedgangene er udført som lavere brystningsvægge med skaller i lys fiberbeton. Det nye trapperum på ø-perronen er udført som et lukket venterum, men helt glasinddækket, så man nu har åbent kig hele vejen på tværs af stationsområdet.
Tunnel og trapper er blevet istandsat med en belægning af mørke, indfarvede betonfliser, der er udført med særligt fremstillede kontrastmarkeringer af gul beton for bedre sikkerhed.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation