Home


1 /
Landskab & Byrum

Besøgscenter Skamlingsbanken  

Skamlingsbankens karakteristiske landskab er en af istidens sidste hilsner og har en enestående historie som folkeligt samlingssted.

Skamlingsbanken har et stort potentiale som et sted der forbinder og perspektiverer den danske fortid, nutid og fremtid. Denne mulighed forløses ikke i dag og Skamlingsbankeselskabet, Fonden til bevarelse af Klokkestablen og Kolding Kommune ønsker en stærkere formidling af Skamlingsbanken, der bl.a. indebærer byggeriet af et nyt besøgscenter. Målet er, at Skamlingsbanken igen kommer til at rage op som et pejlemærke i det fælles danske, kulturelle landskab.

De tværfaglige deltagerteams er blevet bedt om forslag til fire delopgaver: En helhedsplan for området ved Skamlingsbanken, et nyt besøgscenter på ca. 500 m2, et analogt og digitalt baseret koncept for formidling og udstilling samt option på en udendørs, digital formidling.

GPA’s rådgivning omfatter:

- Gennemførelse af indbudt projektkonkurrence 

- Udarbejdelse af konkurrencemateriale og konkurencebetingelser

- Varetagelse af EU-udbud og prækvalifikation af deltagerteams

- Sekretariatsfunktion i konkurrence- og bedømmelsesfasen

 

Projektets lokation