Home


1 /
Landskab & Byrum

Beplantningsrådgivning, Ørestad og Nordhavn

Gottlieb Paludan Architects har været projekterende landskabsarkitekter på en række parkstrøg og byrum i Nordhavn og Ørestad Syd.

Parkstrøget gennem det nybyggede Arenakvarter i Ørestad Syd spænder fra Amager Fælleds åbne vidder til en stram bymæssighed ved Ørestads Boulevard. Det ændrer gradvist karakter fra et grønt, blødt og vildt landskabsrum til mere skarptegnet byrum og understreger således kvarterets identitet som et sted, hvor byen, forstaden og naturen overlapper. Det grønne byrum kantes langs den omgivende bebyggelse af en promenade med mange opholdspladser af in situ støbt beton. Parkstrøget er med sine rum af forskellig karakter til- tænkt en rolle som byfælled i kvarteret omkring den nye københavnske Royal Arena. Tilgængeligheden er vigtig: Det gælder naturligvis den fysiske adgang, men også at parken er robust og rummelig overfor mange forskellige brugere og former for aktiviteter. Regnvand ledes, bl.a. fra tagene, til et blåt strøg, der fra øst mod vest ændrer karakter fra bykanal til flodleje.  

Beplantningen kræver en særlig omhu i projekteringen, fordi Ørestad er præget af vandlidende og komprimerede jorder.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation