Home


1 /
Arkitektur

Bagsværd Vandværk

Det gamle Bagsværd Vandværk er blevet erstattet med et nyt og tidssvarende. Gottlieb Paludan Architects har sørget for at værket med sin placering - midt i et parklignende boligområde i det centrale Bagsværd - har fået en kvalificeret arkitektonisk behandling, som tilgodeser både myndigheders og omkringboendes krav og forventninger.

Disse udfordringer har været med til at frembringe en helt ny tilgang til det at bygge et vandværk og det nye værk integreres således i det omgivende boligområde på flere måder. Værket er anlagt uden hegning og grundarealet er integreret i boligområdet, så der er fri adgang helt frem til værkets transparente facader. Vandværkets areal er inddraget i boligområdets stisystem og der er anlagt gangstier inde på vandværkets grund. Beboerne har været inddraget i udviklingen af anlægget og har desuden været medbestemmende om beplantningen på vandværkets grund, så denne er blevet en sammenhængende del af det omgivende grønne område.

Værket er udformet med Kolumba tegl-facader, der går i dialog med boligområdets røde murværk, og glasfacader i gavlene skaber åbenhed og mulighed for indblik til de tekniske funktioner. Værkets tag, som er synligt fra de omkringliggende boligblokke, er dækket med sedum. Det nye vandværk leverer 160 m3 vand i timen og er opbygget som et lukket anlæg med den nyeste kulfiltrerings-teknologi.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation