Home


1 /
Arkitektur

Ankestyrelsen, Flytning til Nyt Domicil

Gottlieb Paludan Architects har fungeret som lejerrådgiver i forbindelse med flytning af Ankestyrelsen fra tre forskellige adresser til én ny, samlet lokalitet på Teglholmsgade i Sydhavnen i København.

GPA har i samarbejde med Rambøll udarbejdet kravspecifikation for Ankestyrelsens nye domicil. I denne forbindelse har GPA faciliteret en brugerproces indeholdende møderækker, workshops, studieture mv. med henblik på at indsamle og samstemme input fra styrelsens forskellige afdelinger og indarbejde disse i kravspecifikationen for det nye domicil.

Derudover har GPA faciliteret valget af nyt domicil ved blandt andet at foretage undersøgelse af rumlige forhold og pladsbehov samt mulighederne for eksempelvis tidssvarende ventilation og anden teknik.

Efter valget af Ankestyrelsens nye domicil har GPA ydet opfølgende rådgivning vedrørende pladsbehov, procesplanlægning, lejeraftaler mv.

GPA har ydermere udarbejdet indplaceringsplaner med fokus på faglige relationer mellem afdelinger samt indretning- og inventarprojekt med rådgivning i forbindelse med bevarelse af eksisterende inventar, udarbejdelse af farvekoncept for huset samt ved indkøb af nyt inventar.

Vi har således fulgt Ankestyrelsen igennem kravspecificering, brugerinddragelse, flytteplanlægning frem til indflytningen i august 2014.

Projektets lokation