Home


1 /

Amagerværket, Analyse

I forbindelse med en renovering og omorganisering af værksteds- og administrationsfaciliteter på Amagerværket har Gottlieb Paludan Architects bistået HOFOR med udarbejdelse af idéoplæg til byggeprogram, plandisponeringer og facaderenovering. 

GPA har indledningsvis bistået med udvikling af scenarier for renovering af den eksisterende bygning samt nybyggeri i umiddelbar nærhed af eksisterende bygning. På baggrund heraf er der truffet beslutning om, at arbejde videre med en renovering af de eksisterende bygninger. 

Ved genbrug af de eksisterende bygninger kan i princippet kun dæk og søjler genbruges. Idéoplægget for de eksisterende bygninger omfattede en række mulige facadeløsninger, som på forskellige måder kan skabe større åbenhed, bedre lysforhold og bedre indeklimatiske forhold. 

For byggeprogram og plandisponeringer ligger udfordringerne i at kravspecificere og skitsere værksteds- og administrationsfacilteter, som indenfor de eksisterende fysiske rammer, er så pladsbesparende som muligt, samtidig med at der skabes mere tidssvarende kontorarbejdspladser. Herunder er der arbejdet med de logistiske udfordringer, som ligger i mødet mellem ’urene’ værkstedsområder og ’rene’ kontorarbejdspladser, kantine, fællesfacailiteter mv. som skal have separate adgange og omklædnings-/ badefacailiteter, som sluser medarbejdere fra ’urene’ til ’rene’ områder.

Projektets lokation