Home


1 /
Landskab & Byrum

Aalborg Midtby, Udvikling af byrum og forbindelser

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet et forslag til, hvordan Aalborg Kommune kan bruge den kollektive trafik som løftestang til en forbedring af byens rum.

Aalborg midtby er i vækst, ligesom udbygningen af havnefronten er et tydeligt tegn på byens udvikling. Der er behov for at styrke forbindelserne mellem den oprindelige bykerne og en ny, større midtby. GPA foreslår en strategi, som lader mobilitet og byliv arbejde sammen.

Aalborg Kommune planlægger at etablere en ”Bus Rapid Transit” linje, der krydser gennem midtbyen. Som supplement foreslår GPA at omlægge nogle af de eksisterende buslinjer, så bymidtens kerne primært betjenes centralt med BRT og fra kanten med bybusser.. Mobilitetsflowets strømme af mennesker og aktivitet udnyttes her som en bylivs-generator. Bussernes holdeplads flyttes tættere på havnefronten og lidt længere væk fra byens centrale handelsstrøg, men der skabes til gengæld nye sammenhænge og øget fremkommelighed for bløde trafikanter i den centrale del af midtbyen

GPA's forslag udpeger strategiske nedslagspunkter i området, hvor man i særlig grad ville kunne profitere af en investering i opgradering af beplantning, belægning, belysning og cykelforbindelser.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation