Home


1 /
Projekt

Togfondens fase 1: Ny bane over Vestfyn er vedtaget

20.09.2017

Et Folketingsflertal har besluttet at finansiere togfondens første fase, som blandt andet omfatter etableringen af en 35 km lang højhastighedsbane over Vestfyn. Som en del af VVM-undersøgelsen har GPA varetaget den landskabelige vurdering af alternative linjeføringer og udviklet konceptdesign for den landskabelige indpasning af banen.

Forudsætningen for opgaven var at placere banen så tæt på den eksisterende motorvej som muligt. Dette udgangspunkt stillede høje krav til linjeføringens indpasning i landskabet, da en tæt placering af de to trafikårer skaber komplicerede samlingspunkter omkring tilslutningsanlæg, krydsende lokalveje, bane og højspændingsledninger.

Flertallet har besluttet at etablere den nye bane med en linjeføring nord om den eksisterende motorvej - det alternativ, som også GPA har anbefalet. Arbejdet med linjeføringerne viser at den nordlige er den mest optimale i forhold til at få bane og motorvej til at fremstå som en helhed, og til at skabe en visuel ro i samspillet mellem de to anlæg og det omgivende landskab. Herudover sikrer den nordlige linjeføring bedst de rumlige og visuelle forbindelser på tværs af baneanlægget, ligesom det vurderes at være den mest skånsomme løsning for de væsentlige landskabstræk, kulturmiljøer og bebyggede områder på Vestfyn.

GPA har samarbejdet med COWI og GHB om opgaven.

Kortillustration: Gottlieb Paludan Architects, GHB og COWI