Home


Projekt

Stationsudvidelse skal understøtte byudvikling i Häggvik

12.11.2020

Gottlieb Paludan Architects udvider den eksisterende pendeltogstation i Häggvik, beliggende i Sollentuna Kommune nord for Stockholm med en ny sydlig stationsindgang. Projektet udføres for Trafikverket og indgår i et større byudviklingsprojekt i Häggvik syd.

Stor-Stockholms vækst og behovet for mere miljøvenlige rejser stiller store krav til regionens fremtidige infrastruktur. Sollentuna Kommune, Trafikverket og den svenske transportadministration (Trafikförvaltningen) er gået sammen om flere større byudviklingsprojekter, og den nye stationsindgang har til formål at understøtte fremtidig byudvikling i det sydlige Häggvik.

Sollentuna kommunes byudviklingsprojekt omfatter bl.a. omkring 4.000 nye boliger, kontorer og kommunale tjenester såsom skoler, børnehaver og sportshaller til de omkring 10.000-12.000 forventede nye beboere. Stationsindgangen skal aflaste det omgivende vejnet og øge tilgængeligheden til pendeltoget for rejsende til og fra den sydlige bydel i Häggvik.

Udformningen af den nye sydlige indgang til Häggvik station skal skabe et godt passagerflow og optimal tilgængelighed for fodgængere, cyklister og buspassagerer. Den nye stationsindgang udformes som en ca. 185 m lang overdækket rampe, der forbindes til den sydlige ende af den eksisterende togperron. Rampen, der placeres imellem sporene, bliver synlig på afstand fra både øst- og vestsiden og vil fungere som et vartegn for det nye byudviklingsområde.

Stationsudvidelsen forventes at være klar til brug senest i 2025.