Home


1 /
Projekt

Snekkerstens nye vandværk er en fortælling om vand

07.02.2018

Forsyning Helsingør opfører et nyt Snekkersten Vandværk, der indeholder et nyt anlæg og inviterer borgerne indenfor til en fortælling om vand. 

Gottlieb Paludan Architects er arkitekterne bag Nyt Snekkersten Vandværk, der placeres med udsigt over Snekkersten og Øresund. Det nye vandværk etableres på en højtliggende grund, der skråner ned mod Øresund og terrænet udnyttes til at indbygge de store rentvandstanke, så de både syner mindre og afspejler vandets naturlige gravitation.

Vandværket organiseres i en teknisk fløj og en besøgs- og mandskabsfløj. Procesanlægget er symmetrisk opbygget og placeres i en kubisk bygning med facader af cortenstål, som rejser sig over den lave fløj i beton. Mod Øresund etableres et stort vinduesparti, der giver indblik til tankene, mens vandposter langs facaden og synlige tagnedløb også bidrager til fortællingen vand.

Nyt Snekkersten Vandværk opføres af Forsyning Helsingør. Bygningen udformes af Gottlieb Paludan Architects og projektet udføres som totalentreprise i samarbejde med Krüger A/S, CC Brun A/S og ISC ingeniører A/S. Bygning og procesanlæg projekteres i 2018 og planlægges at stå færdig i 2019.