Home


Projekt

Opslag: ErhvervsPhD om inkluderende byrum og landskaber

04.04.2019

I samarbejde med Bevica Fonden og KADK søger vi en erhvervsPhD-kandidat med lyst til at bidrage til forskningen inden for inkluderende byrum og landskaber. Som kandidat skal du være med til at formulere en ansøgning til Innovationsfonden, og du vil derfor have mulighed for at præge rammerne for projektet i forhold til din tilgang til emnet i dialog med samarbejdspartnerne.

Et af FN’s verdensmål er, at der skal skabes mindre ulighed i vores samfund og at inddragelse af alle samfundsgrupper - uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status – bør styrkes inden 2030. Men hvilken rolle spiller arkitekturen i denne sammenhæng? Hvordan kan spørgsmål om inklusion for alle gøres til en naturligt integreret del af vores byer og landskabsrum?

Læs mere om opslaget herunder.