Home


Projekt

Opdateret designmanual klæder brugerne på til at bygge gode og bæredygtige jernbanebroer i Storbritannien

24.05.2024

I tæt samarbejde med Network Rail har Gottlieb Paludan Architects opdateret designmanualen ”Footbridges & Subways”, der omfatter beskrivelse og vurdering af Network Rail’s standardbrodesigns. Designmanualen skal informere og vejlede brugere til at designe nye bro- og tunnelforbindelser, og skal dermed være en løftestang for godt og bæredygtigt design på tværs af det britiske jernbanenetværk. Gottlieb Paludan Architects har stået i spidsen for et hold, der også omfattede rådgivere fra Currie & Brown og konstruktionsingeniører fra Davies Maguire.

Med en vision om at fremme tilgængelighed, har Network Rail gennem de seneste år fået udviklet en række standarddesigns, der alle lever op til Network Rail’s egne Design Principles og sikrer, at brugere kan færdes nemt og sikkert. De nye standarddesigns, der er baseret på en dyb forståelse for både funktionalitet og form, består af 4 brodesigns for stationsmiljøer samt to brodesigns, der kan bruges, når det er nødvendigt med broforbindelse hen over banen mellem stationerne.

Alle standardbrodesigns er vurderet ud fra en række kvalitative parametre såsom deres identitetsskabende evne, hvordan de tilpasser sig omgivelserne og deres vedligeholdelsesvenlighed. Herudover er der også lavet en omfattende analyse af livscyklusomkostninger og den indlejrede C02 for at understøtte bæredygtige beslutninger, med alt data gjort frit tilgængeligt i manualens appendiks.

Det har været vigtigt for Network Rail at være helt transparent og dele den information, der er udviklet. Manualen bidrager dermed også til at løfte bæredygtighed op som en afgørende parameter når en løsning skal udvikles. I tillæg til beskrivelse og vurdering af standardbroerne indeholder manualen også retningslinjer for specialdesignede broløsninger samt design af tunnelløsninger.

Den afgørende målsætning for opdateringen har været at gøre manualen mere tilgængelig og enkel i sin kommunikation for at sikre, at alle involverede stakeholders kan foretage informerede beslutninger om de mest passende designløsninger. Det har således været Gottlieb Paludan Architects’ hovedopgave at hjælpe brugerne og skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag. For at kvalificere opdateringen af manualen har Gottlieb Paludan Architects faciliteret en række workshops med relevante stakeholders fra Network Rails organisation.

”Dette projekt har været en spændende udfordring for os, da det er en kommunikations- og formidlingsopgave snarere end en traditionel designopgave. Vores rolle har været at klæde brugerne på til at involvere sig og træffe velinformerede designbeslutninger,” siger Sara Wille-Garvin, leder af Byudvikling & Mobilitet hos Gottlieb Paludan Architects.

Initiativet markerer et skift i tilgangen til brodesign i Storbritannien. I mange år har standard stålskabeloner været den foretrukne løsning uden tilstrækkeligt hensyn til passagerkomfort og bæredygtighed. Med de nye standardbroer og den opdaterede design manual ønsker Network Rail at gøre det nemt at leve op til de tekniske krav for brokonstruktionerne og samtidig imødekomme passagerernes forventninger om komfort, tilgængelighed og æstetisk integration.

En af de nye standardbroer, som præsenteres i designmanualen, er ”The Frame Footbridge”, som er designet af Gottlieb Paludan Architects i 2019.
Læs mere om designet her: https://www.gottliebpaludan.com/da/project/gangbroer-network-rail

Designmanualen er tilgængelig online og kan findes via dette link.