Home


Projekt

Nyt klimavenligt vandværk skal sikre Frederiksbergs fremtidige drikkevandsforsyning

20.12.2019

Et nyt vandværk med blødgøringsanlæg skal forsyne Frederiksberg med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde langt inde i fremtiden. Gottlieb Paludan Architects er arkitekter på projektet.

Vandværket skal både behandle vand fra Frederiksberg Forsynings egne boringer samt indkøbt vand fra HOFOR for at sikre en tilstrækkelig vandmængde på op mod 785.000 liter i timen. Vandet renses, filtreres og blødgøres hver for sig før det blandes i vandværkets rentvandstanke og desinficeres, inden det udpumpes til forbrugerne.

Med blødgøringsanlægget vil det nye vandværk sænke vandets hårdhedsgrad fra 22-30 dh til ca. 10 dh, hvilket vil resultere i mindre tilkalkede vandrør og installationer i hele byen. Dette vil føre til et reduceret energiforbrug og dermed et mindre CO2-aftryk. Vandværket bidrager således positivt til fire af FN’s 17 verdensmål; ”Rent vand og Sanitet”, ”Bæredygtig energi”, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”Klimaindsats”. 

Vandværket bliver baseret på moderne tekniske løsninger af høj kvalitet og vil forsyne Frederiksberg med ensartet, blødt vand fra 2022. Det nye vandværk skal bygges på Frederiksberg Forsynings grund på Stæhr Johansens Vej 38, og arbejdet går i gang i foråret 2020.

Det vindende team består af miljøvirksomheden Krüger og entreprenørkoncernen Arkil med NIRAS og Gottlieb Paludan Architects som underrådgivere.

Det oprindelige varmeanlæg fra 1970’erne blev også designet af GPA, der har været ansvarlig for alle udvidelser og moderniseringer siden da.