Home


Projekt

Nyt DSB-værksted til fremtidens flåde af elektriske tog

11.09.2020

Gottlieb Paludan Architects og Rambøll har vundet opgaven med at udforme et værkstedsanlæg i Næstved til DSBs kommende eldrevne tog.

Frem mod 2030 skifter DSB sine nuværende dieseldrevne togflåde ud med nye, hurtigere eltog for at bidrage til en mere klimavenlig togtrafik i Danmark. I den forbindelse skal DSB bygge et nyt værksted, der skal kunne tage imod, vedligeholde og klargøre disse nye el-tog.

Værkstedet i Næstved skal erstatte de nuværende faciliteter på Otto Busses Vej i København og omfatter ca. 36.000 m2 byggeri, hvis primære funktioner bliver at vedligeholde og reparere den kommende flåde af eldrevne lokomotiver og togvogne.

Gottlieb Paludan Architects og Rambøll arbejder pt. på yderligere to værkstedsanlæg til DSB’s nye eldrevne tog i Aarhus og København. Således fortsætter og videreudvikler Gottlieb Paludan Architects sit 100-årige samarbejde med DSB i takt med indførelsen af nye teknologier på jernbanenettet. Gottlieb Paludan Architects har været involveret i opførelsen af alle tidligere togværksteder i Danmark og kan derfor bidrage med stor erfaring på området.

Det nye lokomotiv- og togvognsværksted forventes at være klar ved udgangen af 2024.