Home


Projekt

Ny pumpestation bliver ’blomsten i knaphullet’ på Københavns største skybrudsprojekt

28.07.2020

Gottlieb Paludan Architects er arkitekterne bag en ny pumpestation på Kalvebod Brygge, som skal være med til at sikre hovedstaden mod fremtidens stigende regnmængder. Projektet er udført for HOFOR i tæt samarbejde med NIRAS rådgivende ingeniører.

København og Frederiksberg kommune har udarbejdet en skybrudsplan som led i Københavns Kommunes overordnede klimatilpasningsplan. Skybrudsvand skal ledes fra Frederiksberg og Vesterbro til Københavns Havn ved gravitation via en underjordisk skybrudstunnel til en pumpestation ved Kalvebod Brygge. Pumpestationens seks kraftige eldrevne pumper løfter de massive mængder skybrudsvand ca. 12 meter op nede fra tunnelen og pumper det derefter ud i havnebassinet.

Gottlieb Paludan Architects har udformet den overjordiske del af pumpestationen, som bliver den største synlige del af den nye skybrudstunnel. Over terræn består pumpestationen af to cirkulære volumener, som reflekterer de underliggende strukturer, og netop indpasningen af de underjordiske pumper har krævet tæt og konstruktivt samarbejde med NIRAS. De to runde volumener har selvstændig karakter og størrelse, men griber ind i hinanden og danner én samlet bygning.  

På Kalvebod Brygge skiller pumpestationens cirkulære form og lave højde sig ud fra de omgivende kontor- og hotelbyggerier. Pumpestationen får dog en muret facade i lighed med flere af de nærliggende byggerier, og ved at anvende et særligt recesmurværk får facaderne stor detaljerigdom og syner også endnu mindre. Byggeriet kommer til at optage et stykke af havnepromenaden, som derfor udvides med terrasseringer, der vil give nye opholdsmuligheder ved vandet.

Vinduespartier mod havnepromenaden vil give mulighed for indkig til pumpestationens indre med det formål at formidle viden om dens funktion og teknik.

Det forventes, at man vil få brug for pumpestationen omkring én gang hver femte år under særligt kraftige skybrud. Her vil pumpestationen forhindre oversvømmelser i København, som ellers ville forårsage store skader.

Anlægsarbejdet på skybrudstunnelen forventes at gå i gang omkring maj 2021 og være færdigbygget omkring 2022, hvorefter pumpestationen vil blive opført.

Læs mere om projektet her.