Home


Projekt

Ny energi i Göteborg – førstepræmie i konkurrence om nyt biomasseværk ved Göta-elven

16.02.2022

Gottlieb Paludan Architects’ forslag til et nyt biomasseværk er blevet valgt som vinder af Göteborg Energis designkonkurrence. Værket er en tilbygning til et eksisterende værk og får en meget prominent placering ved indsejlingen til Götaelven.

I lighed med andre storbyer  planlægger Göteborg at mindske sin klimapåvirkning og afvikle den fossile energiproduktion. Vi glæder os over at kunne bidrage til denne omstilling - ligesom vi tidligere har gjort i Stockholm og København - og vi ser frem til at påbegynde endnu et projekt i Göteborg.

"Arkitekturen i det vinnande förslaget bedöms fungera väl i sitt sammanhang och visar på ett litet klimatavtryck i både byggprocess, under byggnadens livslängd och möjliggör demontering för återbruk. Att arbeta med ett livscykelperspektiv på det här sättet ger byggnader en större chans att tåla förändring över tid och är något vi bör ta vara på i större utsträckning", siger Anna Berencreutz, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret og jurymedlem.

Fra juryens betænkning: ”Det vinnande bidraget ger ett elegant och självklart intryck. Byggnadens utformning är omisskännligt industriell och på samma gång mjuk i sin framtoning. Tävlingsförslaget framstår som dynamisk i sin utformning och bedöms kunna anpassas väl och med bibehållna kvaliteter till den processutrustning som kommer att väljas.”

Forslaget er blevet til med støtte fra AFRY Göteborg.

Læs mere om projektet her (på svensk).

Biomasseværk ved Göta-elven