Home


Projekt

Ny Ellebjerg bliver Danmarks næste store knudepunkt

30.10.2020

Ny Ellebjerg Station skal i fremtiden være knudepunkt for den offentlige trafik i hovedstaden. Gottlieb Paludan Architects og Rambøll har vundet opgaven med at etablere forbindelser mellem de eksisterende og kommende tog- og metrolinjer på stationen og skabe et velfungerende centralt knudepunkt.

I dag krydser mange forskellige transportmidler deres spor på Ny Ellebjerg Station, men i fremtiden kommer der endnu flere. Ny Ellebjerg bliver endestationen for Sydhavnsmetroen i 2024 og der vil være omstigningsmulighed til S-tog, Regionaltog, fjerntog, Øresundstog, busser og måske endda en fremtidig letbane.

Gottlieb Paludan Architects og Rambøll får ansvar for at etablere et centrum på Ny Ellebjerg Station, i form af en fælles underjordisk concourse hall, der binder de enkelte baner sammen på tværs og gør det nemmere at orientere sig samt tryggere og hurtigere at færdes. Projektet vil være med til at skabe et endnu stærkere kollektivt trafiknet, der skal mindske trængsel og øge mobiliteten i hovedstadsområdet. Efter ombygningen forventes det at Ny Ellebjerg vil blive brugt af ca. 60.000 passagerer hver dag og vil således aflaste Københavns Hovedbanegård.

I takt med transformationen til et trafikalt knudepunkt er Ny Ellebjerg ligeledes et område hvor heftig byudvikling er undervejs. Gottlieb Paludan Architects har tidligere udarbejdet en masterplan for den fremtidi­ge byudvikling omkring stationen og her er ikke mindst passager- og trafik flows tænkt ind i en ambitiøs plan for god og sikker adgang til, fra og mellem bydelene i det stati­onsnære område.

Gottlieb Paludan Architects har desuden bidraget med undersøgelser i forbindelse med den bymæssige indpasning af den nye Sydhavnsmetro og er arkitekter på de fem kommende metrostationer.