Home


Projekt

Mere plads til byens liv omkring Torvehallerne

20.12.2017

Vendersgades udfordring er blandt andet gadens funktion som central færdselsåre for hverdagens cyklister. Det intense cykelflow og de store opholdskvaliteter ved Torvehallerne og Israels Plads udfordrer sammenhængen på tværs af Vendersgade og de tværgående gader.

Gottlieb Paludan Architects er, i samarbejde med SWECO, ansvarlige for at udarbejde en løsning, der sikrer bedre forhold for cyklister, understøtter fodgængerflowet og skaber plads til vareindlevering. Herudover skal løsningen give mere plads til cykelparkering og mindre plads til bilparkering. Udover trafikale forbedringer ønsker Københavns Kommune at gaden klimatilpasses på en måde, der skaber merværdi for brugerne. Trafik- og klimatilpasningsløsningen bindes sammen i en helhedsløsning, hvor trafikforholdene er forbedret samtidigt med at en rumlig og synlig klimaløsning skaber rekreative opholdsmuligheder.   

Projektet udføres for Københavns Kommune i samarbejde med SWECO. Gottlieb Paludan Architects er underrådgivere.