Home


Projekt

Lokalplan for Slots- og Kulturstyrelsens Fællesmagasin vedtaget

07.05.2020

Lokalplanen for Slots- og Kulturstyrelsens kommende Fællesmagasin, som har været i høring hen over årsskiftet, er nu godkendt og det første spadestik forventes meget snart. Gottlieb Paludan Architects har, i samarbejde med DS Flexhal og MOE, tegnet magasinet, som skal opføres i byudviklingsområdet Vinge ved Frederikssund og opbevare kulturarv fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet.

Magasinbygningen skal opbevare kulturarvsgenstande af meget høj national værdi og der er derfor lagt stor vægt på klimastabilitet, robuste byggetekniske løsninger og et højt sikringsniveau.

Udover de arkiverede genstande i vil bygningen også huse 12-15 arbejdspladser med tilhørende faciliteter. Magasinernes store volumen er opdelt i fire individuelle bygninger, med et samlet areal på ca. 24.000 m2.

Der er lagt et stort arbejde i arkitekturen for at give facaderne liv og karakter. De konkave facader giver mindelser om kannelurer fra den klassiske arkitekturs søjleordener og relateres dermed til Nationalmuseet og Det Kgl. Biblioteks samlinger, der sætter den danske kultur i forbindelse med andre kulturelle strømninger, der har formet udviklingen i Danmark.

Magasinet vil være det første, der etableres i den sydlige del af Vinge, som vil udvikle sig gradvist over de næste mange år i tråd med den 8-punktsplan Byrådet vedtog i september 2019. I den videre planlægning skal der arbejdes med grønne overgange, der kobler magasinbygningen med omgivelserne.

Læs mere om lokalplanen her.