Home


Udbud

Kulturgården - arkitektkonkurrence om kulturelt midtpunkt i Hvidovre bymidte  

30.11.2017

På vegne af Hvidovre Kommune indbydes interesserede til en arkitektkonkurrence om udformningen af et nyt kulturelt midtpunkt i Hvidovre. Opgaven omhandler opførelse af Kulturgården' på lidt over 2.029 m2 netto, med tilhørende 'Teaterhave' og ankomst og parkeringsarealer. Den samlede anlægssum udgør ca. 70 mio. kr. eks. moms.

På Hvidovrevej 241 midt i Hvidovre centrum ligger Risbjerggård. Siden 1922 har gården været ramme for fælles kulturelle oplevelser og samvær. I en nutidig kontekst skal der bygges videre på historien og aktiviteter som fest, dans, musik, teater, film og foredrag skal videreføres og styrkes i den nye Kulturgård.

Egnsteatret ’Teater Vestvolden’ er en kraftfuld medspiller i Hvidovres kulturliv. Ved at flytte det kulturelle flagskibe ind i Kulturgården er en vigtig grundsten til den kommende kulturprofil lagt. Den kommende Kulturgård skal danne ramme for en bred skare af aktive borgere, der bidrager til aktiviteterne både som idéskabere og engagerede deltagere. Gårdens miljø skal således sikre et rigt kulturliv, der favner hele Hvidovre på tværs af alder, køn og sociale baggrund.

Som konkurrenceudskriver ønsker Hvidovre Kommune at sammensætte et bredt felt af konkurrencedeltagere. I den mest optimale konkurrencesituation vil holdene således bestå af små (herunder nystartede/unge virksomheder), mellemstore og store virksomheder. Helt nystartede firmaer opfordres til at søge prækvalifikation sammen med mere etablerede virksomheder.

På baggrund af indsendte ansøgninger udvælges der primo januar fem konkurrenceteams til at deltage i konkurrencen. Vederlag til hvert team som udvælges er 150.000 kr. ekskl. moms.

Gottlieb Paludan Architects er bygherrerådgiver i forbindelse med konkurrencen og har forestået udarbejdelse af byggeprogrammet og varetager konkurrencesekretariat.

Oplysninger vedr. udbudsmaterialet:
Prækvalifikation gennemføres via Byggeweb/RIB-software, udbudsnummer TN006212A, hvor byggeprogram for yderligere information om konkurrenceopgaven kan downloades. Adgang til ovennævnte udbud opnås ved gratis at oprette en bruger på hjemmesiden og søge efter nærværende udbud.

Yderligere information om planerne for Hvidovre Bymidte kan findes her.