Home


Projekt

Hydraulikere og arkitekter udvikler miljøvenlig energiø

01.09.2021

Arkitekter og landskabsarkitekter fra Gottlieb Paludan Architects har bistået hydraulikere og eksperter i vandbyggeri fra GTS instituttet DHI A/S på et visionært udviklingsprojekt, der udforsker mulighederne for at udforme en miljøvenlig energiø, der bygges af lokale ressourcer og skaber rum for biodiversitet ved at mime det naturlige møde mellem hav og land.

Gennem tværfagligt samarbejde og med udgangspunkt i parallel udvikling af konstruktionsmetoder og formgivning, har Gottlieb Paludan Architects og DHI A/S udformet en ø, der bygges hovedsageligt af sand, der typisk findes i store mængder på havbunden. Udover sand anvender forslaget stenhøfder som kystbeskyttelse og dette giver mulighed for at udforme en ø, der indgår i det naturlige havmiljø med strande, klitter og undersøiske stenrev, der giver nye habitater for flora og fauna.

Ved at mime naturen og anvende råmaterialer, der allerede findes på stedet, minimeres transporten og forarbejdningen af materialer. Dette er samtidig en fordel efter endt levetid, hvor øen ville kunne genbruges til andre formål eller bortskaffes med minimal belastning af det naturlige havmiljø.

Udviklingsprojektet er baseret på en unik tilgang, der opfatter de marine kræfter, såsom bølger og tidevand, som eksterne muligheder, der kan bruges til at opretholde kunstige strande – i modsætning til den traditionelle tilgang, hvor havmiljøet anses som en problemgenerator. Der arbejdes altså med naturen – og ikke imod.

Tilgangen, der også kaldes ’soft engineering’, ”reducerer den negative indvirkning på miljøet og skaber mere bæredygtige løsninger sammenlignet med hårde tekniske løsninger såsom havvægge, høfder og andre strukturer”, siger Dr. Nicholas Grunnet, afdelingschef for Coastal and Estuarine Dynamics hos DHI.

Forslaget er et eksempel på noget af det, som vi er særligt gode til i Danmark, og som verden omkring os kigger efter: At forene industriel infrastruktur, landskab og arkitektur gennem integreret visionært design og tværfaglig tænkning. GPA og DHI videreudvikler konceptet til havmiljøer rundt om i verden.

Læs mere om projektet her (engelsk).