Home


1 /
Projekt

”Hemmelige” byggerier bidrager til Københavns klima-ambitioner

09.11.2018

København vil være den første CO2 neutrale hovedstad i verden i 2025.
Det kræver at energiforsyningen skal omlægges ved at
udfase kul, olie og gas i kraftværkerne og i stedet prioritere biomasse og vindenergi.
Renere luft, renere vand, mindre støj og bæredygtig transport er med til at skabe en grønnere hovedstad og derigennem forbedre livskvaliteten for københavnerne.

Gottlieb Paludan Architects bidrager til hovedstadens klimamål
BIO4 – det kommende biomasseværk på Amager – bliver et af de store, synlige anlæg, der hjælper ambitionen på vej, men også en lang række mindre anlæg er afgørende led i omstillingen. 
Gottlieb Paludan Architects har for nyligt færdiggjort to af disse små tekniske byggerier med ny, klimavenlig teknologi indeni.

Den nye varmepumpebygning i Nordhavn og ATES-bygningen på Bispebjerg Hospital huser begge grundvandsbaserede anlæg, men med hver sit formål og hver sin funktionalitet.
Teknikbygningen på Bispebjerg hospital leverer varme, køl og nødstrøm til hospitalet. Varmepumpebygningen i Nordhavn leverer fjernvarme til krydstogsterminalerne og UNICEF’s bygning.
Begge anlæg benytter nye teknologier, som er langt mere CO2-venlige end tidligere og dermed et skridt på vejen mod målet om en CO2-neutral hovedstad i 2025 – og begge anlæg er indkapslet i diskrete, men præcise bygninger, udformet med en bevidsthed om deres tekniske funktion og om lokalområdets arkitektoniske særpræg.