Home


Virksomheden

Harald Martin Gjøvaag bliver leder for Gottlieb Paludan Architects i Norge

14.02.2020

Gottlieb Paludan Architects udnævner Harald Martin Gjøvaag som ny leder for kontorerne i Oslo og Trondheim.

Harald Martin Gjøvaag kommer fra rollen som udviklingschef i Selvaag Bolig ASA, hvor han har arbejdet med konceptudvikling, planlægning og regulering i den tidlige fase samt repræsenteret virksomheden eksternt og været ansvarlig for samfunds- og myndighedskontakt. Efter fire år i rollen har han været med til at sætte bæredygtighed og virksomhedernes sociale ansvar tydeligt på virksomhedens dagsorden.

Med en professionel baggrund som arkitekt og med ekspertise inden for områdeplanlægning har Harald Martin Gjøvaag opbygget arkitektfirmaerne Alliance og Element arkitekter. Han har lang erfaring med projekt- og designledelse inden for bolig, skole, kultur og erhverv samt udviklings- og planlægningsarbejde. Han er en aktiv taler og er også medlem af juryen for "Årets konstruktion".

- ”Jeg tror på at opbygge stærke, tværfaglige teams, udvikle den enkelte medarbejders kompetencer i overensstemmelse med kundernes behov, være kommercielt fokuseret og udøve et klart lederskab for at skabe et motiverende og godt arbejdsmiljø. Det handler ofte om både følelser og fag”, siger han.

- ”Med Harald i spidsen for Gottlieb Paludan Architects i Norge er vi godt positioneret til at styrke virksomhedens position inden for helhedsorienteret og bæredygtig byudvikling samt videreudvikle den ekspertise, vi har inden for funktionsbaseret arbejdspladsdesign og programmering. Jeg ser også frem til i fællesskab at realisere vores koncepter inden for mobilitet og knudepunktsudvikling” siger Kristian Hagemann, administrerende direktør for Gottlieb Paludan Architects.

I sin nye stilling vil Harald Martin Gjøvaag stå i spidsen for Gottlieb Paludan Architects i Norge og virksomhedens kontorer i Oslo og Trondheim og han vil desuden indgå i ledergruppen for AFRY i Norge.