Home


1 /
Projekt

Hædrende omtale til bæredygtigt kraftværksdesign i Taiwan

06.03.2018

Ved at udskrive en åben konkurrence om designet af et nyt grønt kraftværk har Taiwan Power Company taget et skridt i retningen mod landets mål om atomfridrevne hjem i 2025. Konkurrencen er nu afgjort og Gottlieb Paludan Architects har modtaget hædrende omtale for designkoncept, ’Flakes of Salt’.

Kraftværket er placeret i det fredede Yongan Salt Field vådområde og skal erstatte det eksisterende atomdrevne kraftværk. Landskabets karakter og tidligere status som saltudvindingsområde danner grundlag for designet af kraftværket, der på afstand ligner gigantiske saltflager, omgivet af vand.

Det nye kraftværk, der skal være åbent for offentligheden, er tilpasset sin placering i vådområdet, hvor det tager hensyn til områdets rige dyreliv og dets økosystem. Projektet præsenterer et integreret kraftværk med dyb forståelse for det omgivende landskab.   

Bygningens krop fungerer som et dige, der skærmer mod oversvømmelser, tsunamier og vind. Bygningens tag ligner lette transparente flager af salt og minder den besøgende om stedets historie. Bag diget og taget ligger det tekniske anlæg skjult og beskyttet.

Det omkringliggende naturreservat bliver med et netværk af broer en integreret del af ankomsten. Her etableres en varieret mangrove, som sikrer opretholdelsen af flora og fauna i et naturligt økosystem.