Home


1 /
Event

GPA omfavner vandet i Göteborg

14.06.2017

Ved at kombinere højteknologiske regnvandsløsninger med gedigen landskabsarkitektur kan vi forvandle vore nuværende udfordringer til positive, praktiske løsninger, der ikke blot er til at leve med men faktisk forbedrer livet i byerne og den biologiske mangfoldighed. På konferencen ‘Embrace the Water’ i Göteborg fortalte GPA og Rambøll om deres fælles erfaringer fra Kagsåprojektet nord for København.  

I og med at vores bysamfund står over for hidtil ukendte krav og udfordringer på grund af klimaforandringer bliver regnvandsspecialister og landskabsarkitekter nødt til at indgå et tæt samarbejde for at skabe rekreative områder, der kan klare de øgede vandmængder. Konferencen fokuserede på at bringe byplanlæggere og vandspecialister fra hele verden sammen for at diskutere aktuelle problemstillinger og lære af hinanden.  

Kagsåprojektet
Kagsåen i København er hårdt belastet på grund af kloakoverløb og lav naturlig gennemstrømning i sommerperioden. Hertil kommer, at Kagsåparken, som åen løber igennem og de tilstødende boligkvarterer ofte står under vand i perioder med megen nedbør på grund af det flade terræn og åens begrænsede kapacitet.

Forsyningsselskaberne, der er ansvarlige for kloakkerne øst og vest for Kagsåen er blevet enige om at påbegynde et fælles ingeniør- og landskabsprojekt, der har til formål at løse de miljømæssige problemer, der skabes af  kombinerede kloakoverløb og samtidig væsentligt mindske risikoen for oversvømmelse.  Løsningen kombinerer brug af jordarbejde og grå infrastruktur og involverer integrering af oversvømmelsesbegrænsende tiltag i den eksisterende lokale infrastruktur. 

Projektet har sat fokus på betydningen af landskabsbehandling, ikke blot for udformningen og integreringen af det regnvandssystem, der er over jorden, men i særlig grad også hvad angår den kompleksitet, der uvægerligt er forbundet med at forene teknologi og landskabsæstetik. Den endelige løsning, der kan stå mål med de mange krav og ønsker, som diverse involverede parter giver udtryk for, vil udmunde i et landskab, som mange mennesker vil opleve og få glæde af.  

Kagsåprojektet er ét blandt mange igangværende projekter, hvor GPA kombinerer landskabsarkitektur, klimatilpasning og liveability i bymæssig sammenhæng. Du kan her finde yderligere information om GPAs ydelser på området.