Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects udformer station og byrum i historisk miljø i Göteborg

26.02.2020

Gottlieb Paludan Architects har vundet førstepræmie i projektkonkurrencen om udformningen af byrum, parkmiljø og stationsbygninger ved Haga Station i Göteborg. Forslaget er udformet i samarbejde med AFRY Göteborg.

I konkurrenceprogrammet har Göteborg Kommune lagt stor vægt på samspillet med Haga-områdets kulturhistoriske miljø. Projektet skal være med til at omdanne det trafikdominerede område til et attraktivt, tilgængeligt og sikkert mødested og skabe ro og sammenhæng i et område, der er præget af mange forskellige transportformer. Byrummet ved Haga station præges i høj grad af Kungsparken, som også inddrages og aktiveres som en del af vinderprojektet. I det hele taget er det projektets ambition at lade byens rum spille hovedrollen, mens stationsbygningerne udformes som lavmælte, funktionelle pavilloner i det grønne byrum.

Det vindende konkurrenceforslag Gläntan (Lysningen) ”formår at kombinere park- og stationsmiljøer i en attraktiv og funktionel helhed. En anden styrke er, at forslaget er designet med lige så stor fornemmelse af stedets kulturhistorie som for bylivet og behovene hos rejsende”, siger Johan Rehngren, Stadsträdgårdsmästare i Göteborg og formand for konkurrencejuryen.

Konkurrenceforslag tager udgangspunkt i Haga-kvarterets særlige, historiske karakter og på strømmen af mennesker, som det nye stationsområde skal understøtte. Det er forslagets ambition, at alt nyt som tilføjes, skal bygge på en indgående forståelse af stedets karakter og bidrage positivt til parken og byrummet. Juryen beskriver Gottlieb Paludan Architects’ forslag som ”et inspirerende eksempel på, hvordan store infrastrukturprojekter kan blive en integreret del af et historisk bymiljø”.

Forslaget blev udarbejdet i tæt samarbejde af et tværfagligt konkurrencehold bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, designere, ingeniører og kulturmindeeksperter fra Gottlieb Paludan Architects i København og AFRY i Göteborg

Haga er et af de ældste kvarterer i Göteborg. Haga Station vil øge adgangen til vigtige lokale områder og udviklingsområder omkring Järntorget og Södra Älvstranden og skabe et nyt knudepunkt for offentlig transport i et værdifuldt, populært og kulturelt følsomt miljø. Byrummet og de integrerede stationsbygninger skal derfor balancere hensynet til det kulturelle miljø og tilpasningen til trafikkens funktioner.

Konkurrencen er udskrevet af Göteborgs Kommune, Park- og Naturforvaltningen samt Västtrafik, Västfastigheter, Trafikverket og Sveriges Arkitekter.

Læs mere om juryens motivering her.